Hauhon Wanha Raitti ry on toiminut kulttuurimiljöön säilyttämiseksi jo vuodesta 1990.
Yhdistys ja alueen asukkaat hoitavat ja vaalivat asuinympäristöään väsymättä ja pieteetillä osallistumalla siivoustalkoisiin ja kunnostaen rakennuksiaan alueen henkeä kunnioittaen. Yhdistys haluaa toiminnallaan vaikuttaa siihen, että Vanhan raitin asukkaat ja alueella liikkuvat viihtyisivät ja nauttisivat tästä ainutlaatuisesta miljööstä. Lisätietoja raitista Kulttuuriraitti.fi -sivustolla ja Häme-Wiki -sivustolla.

Yhdistyksen tapahtumia vuonna 2022

  • Yhteisölliset siivoustalkoot pidetään lauantaina 14.5. Alueen siisteyden ja viihtyisyyden vaaliminen on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa ja yhteisöllinen talkootyö yhdistystoiminnan perusta. 
  • Perjantaina 1.7. Avoimet pihat ja puutarhat raitin varrella Hauho-Seuran heinäpäivän yhteydessä, juhannuksesta alkavan Niskavuoriviikon perjantaina. Päivän ajan avoimet pihat on merkitty viirein.
  • Niittotalkoita järjestetään ainakin perjantaina 15.7. Vesikasvien niittoa on tehty Hauhonselän Kirkonkylänlahdella Vanhan raitin alueelta pari kertaa kesässä. Niittojen avulla levätilanne ja kasvillisuus pysyvät kurissa. Tavoitteena on kohentaa eri toimenpitein Hauhonselän vesistön tilaa. Yhdistys on omien ympäristötoimiensa lisäksi mukana ProHauhonselkä -yhdistyksessä tukijäsenenä. 
  • Perinteinen yhteislaulutilaisuus järjestetään perjantaina 22.7. Heiskalan pihassa. Laulattajana ja juontajana Aimo Kokkola.

Miljöötä on hyödynnetty ja hyödynnetään matkailun lisäksi muun muassa elokuvissa, mainoksissa ja myös Hauhon Rouwasväenyhdistys ry:n Pomo+-rahoituksella käynnistetyssä HawuJoulu-tapahtumassa. Wanha Raitti ry on toteuttanut kolme isoa maisemanhoitohanketta joista viimeisin oli EU-rahoitteinen TORNI-hanke, jonka avulla raitille rakennettiin näkötorni ja Kirkonkylänlahden vesikasveja niitettiin kolmena peräkkäisenä kesänä 2008–2010. Hämeen Kylät ry valitsi Vanhan raitin vuoden hämäläiseksi kyläksi 2011. Valtakunnallisessa kyläkilpailussa alue sai kunniamaininnan, joka myönnettiin valtakunnassa vain kahdelle kylälle.