HAUHON KIRKONKYLÄN VANHA KESKUSTA

on idyllinen puutaloalue Hauhonselän rannalla Hauhon pitäjässä Hämeenlinnan kaupungissa. Samalla se on uljaan keskiaikaisen kirkon ryhdittämä ainutlaatuinen kulttuurimaisemakokonaisuus. Tiiviisti rakennetulla alueella on säilynyt vanhaa rakennuskantaa runsaasti. Alueen asukkaat ovat tehneet kulttuurimiljöön säilyttämiseksi arvokasta työtä. Alueen asukasyhdistys Hauhon Wanha Raitti ry:n aktiivit ovat kohentaneet asuinympäristöään ennakkoluulottomasti, toimeen tarttuen. Nauttikaa kauniista maisemista ja viihtykää Vanhalla raitilla!

Tutustu Hauhon Vanhan raitin alueen kuviin ja tarinoihin osoitteessa Kulttuuriraitti.fi

Alueelle on laadittu kyläkaava Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeessa vuosien 2010–2012 aikana. Tutustu Vanhan raitin kyläkaavaan sekä Rakennusinventointiin Hauhon Vanhalla raitilla.

Hauhon Säästöpankkisäätiö -logo
Hauhon Säästöpankkisäätiö tukee Hauhon Wanha Raitti ry:n toimintaa.